Skip to content
Share this article

Sjömat kan ha positiv inverkan på miljön | Sveriges Natur

Mussels.
Musslor är ett exempel på blå mat som kan ersätta det mer klimatbelastande röda köttet. Bild: Igor Golovniov / Getty Images

Livsmedel från hav, sjöar och floder är en viktig resurs i kampen mot miljö- och klimatkrisen. En ny artikel i Nature visar hur blå mat kan minska klimatbelastning och hjälpa till med klimatanpassning i länder med högt miljöavtryck.

artikeln från Blue Food Assessment har en grupp på mer än 100 forskare, som leds av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Stanford University och EAT, sammanställt och analyserat befintliga nationella data kring sjömat.

De kom fram till fyra områden där vattenlevande, eller ”blå”, livsmedel kan spela en nyckelroll för att förbättra världens livsmedelssystem. Med fler satsningar på blå mat kan man motverka miljö- och klimatkris, samtidigt som arbetet mot hunger, undernäring och hjärt- och kärlsjukdomar gynnas.

Read the full piece in Sveriges Natur >