Skip to content
Share this article

Klimatsmart sjömat kan bidra till bättre kostvanor | Forskning.se

Fish swimming in ocean.
Mat från hav, sjöar och floder försörjer upp till 800 miljoner människor i världen.

Livsmedel från vatten kan spela en viktig roll för hälsosam och hållbar matproduktion. Men resurserna används inte fullt ut, menar forskare bakom en studie.

Livsmedel från hav, floder och sjöar – som även kallas sjömat eller blå mat – skulle kunna bli en viktig resurs i kampen mot undernäring, hjärt- och kärlsjukdomar och klimatrisker.

Det visar en studie vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och Stanford-universitetet.

Vattenlevande livsmedel, så kallad blå mat, kan spela en viktig roll i våra kostvanor, för samhället och för ekonomin. Men exakt hur kommer att skilja sig mycket från land till land och beroende på lokala förutsättningar

Beatrice Crona, professor i hållbarhet vid Stockholm Resilience Centre

Forskarna har sammanställt och analyserat nationella data och fått fram fyra områden där dessa livsmedel kan spela en nyckelroll för att förbättra nationella livsmedelssystem.

Områdena är  B12- och omega 3-näringsbrist, hjärt- och kärlsjukdomar som kan kopplas till överdriven konsumtion av rött kött, hög miljöpåverkan och klimatanpassning samt motståndskraft för att säkra bidraget från blå matsystem till näring, rättvis ekonomi, försörjning och kultur.

Read the full piece in Forskning.se >