Skip to content
Share this article

Forskare: Satsa mer på småskaligt fiske | Naturskyddsföreningen

Woman sorting fish.

This excerpt is from an article in Naturskyddsföreningen featuring Rebecca Short, Blue Food Fellow at the Stockholm Resilience Centre and member of the BFA core team. Read the full piece here.

Småskaligt fiske förser miljoner människor med mat och jobb samtidigt som de har bra förutsättningar att fiska på ett hållbart sätt. Men sektorn står inför flera stora utmaningar. Forskaren Rebecca Short förklarar hur fisket ser ut idag och vad som behöver förändras.

Idag domineras haven av några få storskaliga industriella fiskeflottor från höginkomstländer. Över 55 procent av världshaven är utsatta för storskaligt industriellt fiske.

– Vi värderar fisket som en ekonomisk aktivitet och en naturresurs när det i själva verket är så mycket mer än det. Det är en oerhört viktig källa till näring och en nödvändig del i människors välbefinnande, säger Rebecca Short, som forskar på småskaligt fiske på Stockholm Resilience Center och deltar i projektet Blue Food Assessment.

Eftersom de storskaliga flottorna dominerar haven styr de också vår syn på fiske, säger Rebecca Short. I jakten på att maximera vinsten inom fisket har miljö och människor ofta fått betala ett högt pris.

– Ett för stort fokus på det ekonomiska värdet skapar byggstenar för dålig förvaltning. Det i sin tur leder till överexploatering av fiskebestånden men också exploatering av människor.

Rebecca Short.

Om du vill ha mer pang för pengarna – välj den småskaliga sektorn

Rebecca Short, Stockholm Resilience Centre

Read the full Naturskyddsföreningen article >